Organizační struktura

Organizační struktura

Pečovatelská služba města Dobříše je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která byla zřízena městem v roce 1993. Naše služby jsou poskytovány na základě oprávnění dle §78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jejich registrace je schválena rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 21.6. 2007.

Vedoucím Pečovatelské služby města Dobříše je statutární zástupce – ředitel, který kompletně řídí a zastupuje organizaci. Statutárního zástupce jmenuje a odvolává Rada města. Pečovatelskou službu zajišťují pracovníci sociálních služeb. Ekonomicko-hospodářská sekce zahrnuje účtárnu, úklid a vedlejší činnost.

Finanční a personální zajištění

Naše organizace je financována Městem Dobříš, Středočeským krajem a případně z dalších získaných dotací a z vlastní vedlejší činnosti.

Náš pracovní tým tvoří zaměstnanci s odborným vzděláním, které odpovídá požadavkům moderního trendu sociálních služeb. Jsme členy Asociace pečovatelské služby a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Zúčastňujeme se pravidelných supervizí, odborných stáží, vzdělávacích seminářů i konferencí pořádaných v sociálních službách.