Ambulantní služby

Ambulantní služby

V Domě s pečovatelskou službou (DPS) se nachází také Středisko osobní hygieny, kde probíhá ambulantní péče. Klienti docházejí do Střediska sami, pokud jim to dovoluje jejich zdravotní stav.

Omezují-li je vážnější pohybové potíže a nemají-li možnost vlastní dopravy, mohou být do Střediska dopravováni a doprovázeni pečovatelskou službou. Doprava může být nabídnuta pouze klientům, kteří využívají celkovou koupel. Je poskytnuta bezplatně.  Doprovod pečovatele dle potřeb klienta je vždy za úhradu dle platného ceníku základních služeb.

Rozsah úkonů

Pomoc při osobní hygieně:

  • Celková koupel včetně mytí vlasů.

Pomoc při péči o vlasy a nehty:

  • Pomoc při základní péči o vlasy – mytí, vysušení.
  • Pomoc při základní péči o nehty – omytí končetin a zastřižení nehtů (není tím myšlena pedikúra)

Ceny za ambulantní služby naleznete v ceníku služeb.