Bydlení v DPS

Bydlení v domě s pečovatelskou službou a v domě na Pražské ul. č.1795 

Dům s pečovatelskou službou na Dukelském náměstí 443 (DPS) a dům s bezbariérovými byty v ul. Pražská 1795 jsou objektem města Dobříše ve vlastnictví a správě města Dobříše (Mírové nám. 119, odbor kanceláře města, tel. 318 533 306).

Úkony pečovatelské služby jsou zde zajišťovány Pečovatelskou službou města Dobříše podle individuálních potřeb obyvatel.

Žádosti a podrobnější informace Vám předají pracovnice sociálního odboru na telefonním čísle 318 533 370 nebo osobně na adrese Mírové náměstí 75, Dobříš. Elektronicky si je můžete stáhnout také zde:

  • Podmínky pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou a v Domě chráněného bydlení stáhnout
  • Žádost o přidělení bytu zvláštního určení – jednotlivec stáhnout
  • Žádost o přidělení bytu zvláštního určení – pár stáhnout
  • Dotazník přidělení bytu zvláštního určení stáhnout
  • Čestné prohlášení stáhnout
  • Vyjádření lékaře stáhnout

Vyplněné žádosti prosím odevzdávejte na sociálním odboru města Dobříše.