Stacionář online žádost

Online formulář žádosti o poskytování sociální služby denní stacionář

Sociální služba dle §46 zákona o sociálních službách č, 108/2006 Sb. v platném znění

Vyplňte prosím všechny potřebné údaje:
  Není-li žadatel způsobilý právně jednat, má oficiálně stanoveného zástupce pro právní jednání – k vyjednání přijetí do služby denní stacionář.


  V jakých úkonech potřebujete podporu či pomoc:
  Pomoc při oblékání a svlékání
  Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  Pomoc při prostorové orientaci a pohybu v interiéru
  Pomoc a podporu při podávání jídla a pití
  Pomoc při úkonech osobní hygieny
  Pomoc při použití WC


  V rámci pobytu ve stacionáři mám zájem využít:
  Zajištění oběda
  Zajištění dopravy (svoz do stacionáře a odvoz zpět do místa bydliště)


  Mám zájem navštěvovat stacionář v tomto časové rozpětí (od-do):
  Pondělí
  Úterý
  Středa
  Čtvrtek
  Pátek


  Kontakt na blízkou osobu:
  Doba a způsob zpracování informací o žadateli se řídí Spisovým a skartačním řádem Pečovatelské služby města Dobříše. Osobní údaje v žádosti uvedené podléhají zabezpečenému zpracování a profesní mlčenlivosti pracovníků.
  Pokud dojde ke změnám ve výše uvedených údajích, prosíme, informujte nás o tom.


  Prohlášení:
  Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě a jsou aktuální. Jsem si vědom/a, že osobní údaje uvedené v Žádosti jsou nezbytné pro vyjednání sociální služby denní stacionář.