Žádost o službu

Žádost o službu

Zájemce může kontaktovat pečovatelskou službu

  • telefonicky na čísle 771 225 647
  • osobní návštěvou v kanceláři na adrese Dukelské nám. 443, Dobříš
  • písemně na stejnou adresu, nebo na e-mail info@psdobris.cz

Žádost o zavedení pečovatelské služby

Sociální pracovnice poskytne zájemci základní informace o nabízených službách.

V případě, že zájem o služby trvá, dohodne se zájemce se sociálním pracovníkem na dalším setkání za účelem konkrétního vyjednávání o podmínkách a způsobu poskytování péče.

Pokud zájemce souhlasí a nabízená podpora a pomoc mu vyhovuje, dohodnou se obě strany na uzavření smlouvy, na jejímž základě se služba poskytuje.

Další postup a průběh péče pak plánuje koordinátorka a pověřený (klíčový) pečovatel společně s klientem, případně i jeho rodinou.

Není-li možné požadavkům zájemce vyhovět, je informován o jiných možnostech pomoci a podpory, které by mohl ve své životní situaci využít. S jeho souhlasem může sociální pracovník pečovatelské služby zprostředkovat kontakt s jinou institucí přímo na místě a pomoci zájemci s prvními kroky řešení.

Služba může být zájemci odmítnuta v těchto případech:

  • sociální služba, kterou zájemce požaduje, je mimo rozsah nabídky pečovatelské služby
  • nemáme dostatečnou personální kapacitu k poskytnutí sociální služby
  • zájemce nepatří do cílové skupiny naší organizace