Informace o péči

Nabízíme pomoc lidem, jejichž nepříznivá situace jim znesnadňuje pobyt doma.

Pečujeme o klienty tak, aby mohli zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí a mezi svými blízkými.
Podporujeme všechny, kteří se neobejdou bez pomoci druhých.

S čím vám můžeme pomoci konkrétně:

 • s osobní hygienou (mytím a koupáním)
 • s přesuny na lůžko či na toaletu
 • s oblékáním a svlékáním
 • se zajištěním obědů i s přípravou a podáním jídla
 • s péčí o domácnost
 • s nákupy a doprovody
 • s vyřízením osobních záležitostí na úřadech či na poště
 • s obstaráním léků

Komu je služba určena: osobám všech věkových kategorií

 • s pohybovým omezením
 • s tělesným či zdravotním postižením
 • se sníženou orientací
 • po úraze, v době rekonvalescence
 • při vážném onemocnění

Poskytneme podporu a pomoc také rodinám s dětmi

 • kde se současně narodily tři a více dětí
 • rodinám s těžce nemocným dítětem
 • rodinám s handicapovaným dítětem
 • matkám na rizikovém těhotenství
 • rodičům s tělesným postižením a s vážným onemocněním

Pomůžeme Vám:

 • s doprovody dětí do školy a školky
 • s péčí o dítě doma
 • s osobní hygienou
 • se zajištěním chodu domácnosti
 • s přípravou a podáním jídla

Čas, který získáte, můžete věnovat ostatním dětem v rodině, své práci či odpočinku, který si zasloužíte.

Působíme ve městě Dobříši a v okolních obcích spadajících do ORP Dobříš.

Zájemce o službu může být odmítnut v těchto případech:

 • požadovaná služba je mimo rozsah sociálních služeb, které poskytujeme
 • není dostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby
 • zájemce nepatří do cílové skupiny naší organizace