Terénní služby

Terénní služby

Pomáháme seniorům i lidem s ze zdravotním handicapem přímo v jejich domácnostech na území města Dobříše a v přilehlých obcích spadajících do ORP Dobříš.

I. Pomoc při péči o vlastní osobu

 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně použití speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu v domácnosti
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  

II. Pomoc při osobní hygieně

 • pomoc při mytí a koupání
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC  

III. Poskytnutí stravy nebo pomoc s jejím zajištěním

 • dovoz a donáška jídla
 • přichystání a podání jídla a pití nebo pomoc s přípravou

IV. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • donáška vody
 • topení v kamnech, vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy
 • velký nákup  (například týdenní)
 • pochůzky (lékař, lékárna, platby na poště, vyřizování písemností a pod.)
 • praní a žehlení prádla

V. Zprostředkování kontaktu se  společenským prostředím

 • doprovod dětí do předškolního zařízení, školy, školského zařízení, k lékaři a zpět
 • doprovod dospělých do školy, zaměstnání, na úřady a zpět

Ceny za terénní služby naleznete v ceníku služeb.