Stacionář

Denní stacionář Kratochvíle

Pečovatelská služba města Dobříše nově otevírá od ledna 2023 novou sociální službu Denní stacionář Kratochvíle v prostorách Domu s pečovatelskou službou na Dukelském náměstí 443

Služba je určena pro osoby od 26-ti let věku se sníženou soběstačností v základních životních schopnostech a dovednostech z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění neinfekčního charakteru, včetně neurodegenerativních poruch, vaskulárních onemocnění či Alzheimerovy nemoci.

Denní stacionář bude v provozu každý všední den od 7:00 do 15:30 hodin.

V současné době probíhají pod taktovkou města Dobříše stavební úpravy určených prostor, po jejichž dokončení bude organizace provozovat sociální službu denního stacionáře s okamžitou kapacitou šesti klientů.

Máte-li o službu zájem, či chcete-li se dozvědět podrobnosti celého projektu, neváhejte nás kontaktovat na čísle stacionáře: 777 361 443 nebo e-mailu: info@psdobris.cz. S žádostí o péči se můžete také obracet přímo na sociální pracovnici Mgr. Lucii Přádovou na čísle 770 153 508.

Žádost o poskytování sociální služby denní stacionář můžete také PODAT ONLINE