Ceník služeb

Ceník služeb

Ceny za terénní a ambulantní úkony jsou platné od 01. 01. 2023. 
Úhrady za úkony stanovuje vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb.
Ceník uvádí úkony, ceny a průměrné časové dotace (zahrnují úkon a přípravu).

Ceny obědů jsou platné od 01.01.2023

Ceník ke stažení