Ceník služeb

Ceník služeb

Ceny za terénní a ambulantní úkony jsou platné od 1. 7. 2021. 
Úhrady za úkony stanovuje vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb.
Ceník uvádí úkony, ceny a průměrné časové dotace (zahrnují úkon a přípravu).

Ceny obědů jsou platné od 1.4.2022.

Ceník služeb ke stažení