Denní stacionář Kratochvíle od 1. 1. 2023

Denní stacionář Kratochvíle od 1. 1. 2023

Pečovatelská služba města Dobříše nově otevírá od ledna 2023 novou sociální službu Denní stacionář Kratochvíle v prostorách Domu s pečovatelskou službou na Dukelském náměstí 443

Služba je určena pro osoby od 27-ti let věku se sníženou soběstačností v základních životních schopnostech a dovednostech z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění neinfekčního charakteru, včetně neurodegenerativních poruch, vaskulárních onemocnění či Alzheimerovy nemoci.

Denní stacionář bude v provozu každý všední den od 7:00 do 15:30 hodin.

V současné době probíhají pod taktovkou města Dobříše stavební úpravy určených prostor, po jejichž dokončení bude organizace provozovat sociální službu denního stacionáře s okamžitou kapacitou šesti klientů.

V současné době si organizace klade za cíl zjistit aktuální zájem o pobyt v denním stacionáři, zejména za účelem zmapování konkrétní skladby klientů a jejich individuálních potřeb.

Máte-li o službu zájem, či chcete-li se dozvědět podrobnosti celého projektu, neváhejte kontaktovat sociální pracovnici Pečovatelské služby Mgr. Lenku Nešverovou na čísle 770 153 503 nebo na mailu: info@psdobris.cz