Ubytování v domě s pečovatelskou službou a chráněné bydlení

Dům s pečovatelskou službou (DPS) je objektem města Dobříše ve vlastnictví a správě města Dobříše (Mírové nám. 119, odbor kanceláře města, tel. 318 533 306).

Úkony pečovatelské služby jsou zajišťovány Pečovatelskou službou města Dobříše podle individuálních potřeb obyvatel.