Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství pomáhá občanům řešit neuspokojivé životní situace a jejich předcházení.

V rámci sociálního poradenství je poskytována Podpora a instruktáž pečujícím osobám, jak postupovat při péči o osobu blízkou