Terénní služby

I. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve  vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

II. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

III. Poskytnutí stravy nebo pomoc při  zajištění stravy

 • dovoz a donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

IV. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • donáška vody
 • topení v kamnech, vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy
 • velký nákup  (například týdenní)
 • pochůzky (lékař, lékárna, platby na poště, vyřizování písemností a pod.)
 • praní a žehlení prádla

V. Zprostředkování kontaktu se  společenským prostředím

 • doprovod dětí do předškolního zařízení, školy, školského zařízení, k lékaři a zpět
 • doprovod dospělých do školy, zaměstnání, na úřady a zpět