Terénní služby

I. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci
 • samostatném pohybu ve  vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

II. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • celková koupel v domácnosti
 • pomoc při základní péči o vlasy (mytí, prosušení)
 • ostříhání nehtů na rukou
 • pomoc při hygieně dolních končetin včetně odborného ostříhání nehtů
 • pomoc při použití WC

III. Poskytnutí stravy nebo pomoc při  zajištění stravy

 • dovoz jídla
 • donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití (vaření)

IV. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti – sezónní úklid, úklid po malování
 • donáška vody
 • topení v kamnech,vč.donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžný nákup (malý)
 • velký nákup  (například týdenní)
 • pochůzky (lékař, lékárna, platby na poště, vyřizování písemností a pod.)
 • praní a žehlení prádla (včetně odvozu a dovozu prádla, příp.drobné úpravy)
 • žehlení , mandlování prádla

V. Zprostředkování kontaktu se  společenským prostředím

 • doprovod dětí do předškolního zařízení, školy,školského zařízení,k lékaři a zpět
 • doprovod dospělých do školy,zaměstnání, na úřady a zpět