Fakultativní služby

Fakultativní úkony se poskytují nad rámec základních činností pečovatelské služby.

Rozsah úkonů

  • Jednoduché ošetřovatelské úkony – úkony se provádí v případech, kde není nutná odborná zdravotní péče.
  • Orientační změření krevního tlaku – průběžné měření výše krevního tlaku pro orientaci uživatele.
  • Zapůjčování kompenzačních pomůcek – vozíky, toaletní židle, chodítka dle sortimentu pečovatelské služby se zapůjčují na nezbytně dlouhou dobu, než si pořídí uživatel pomůcku vlastní (přes lékaře, nákupem) nebo na období opravy vlastní pomůcky. Pořízení nebo opravu pomůcky je možné zprostředkovat pečovatelskou službou.
  • Aktivizace skupinová – účast a pořádání veřejných oslav, besídky a podobně (více uživatelů).
  • Podpora a instruktáž pečujícím – jak postupovat při péči o osoby blízké