Ambulantní služby

Mezi ambulantní služby patří úkony střediska osobní hygieny. Středisko osobní hygieny je soustředěno v Domě s pečovatelskou službou (DPS). Uživatelé docházejí, pokud jim to dovoluje zdravotní stav, do střediska sami. Nemohou-li pro svoje postižení sami docházet a nemají-li možnost vlastní dopravy, jsou do tohoto střediska dopravováni a doprovázeni pečovatelskou službou. Doprava se poskytuje pouze uživatelům s celkovou koupelí, a to bezplatně.  Doprovod dle potřeb uživatele je za úhradu.

Rozsah úkonů

Pomoc při úkonech osobní hygieny:

  • Celková koupel včetně mytí vlasů.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty:

  • Pomoc při základní péči o vlasy – mytí, vysušení.
  • Pomoc při základní péči o nehty – omytí končetin a zastřižení nehtů (není tím myšlena pedikúra)

Ostatní:

  • Praní a žehlení prádla (včetně transportu – odvozu a dovozu prádla).