Ambulantní služby

Mezi ambulantní služby patří úkony střediska osobní hygieny. Středisko osobní hygieny je soustředěno v Domě s pečovatelskou službou (DPS). Uživatelé docházejí, pokud jim to dovoluje zdravotní stav, do střediska sami. Nemohou-li pro svoje postižení sami docházet a nemají-li možnost vlastní dopravy, jsou do tohoto střediska dopravováni a doprovázeni pečovatelskou službou. Doprava se poskytuje pouze uživatelům s celkovou koupelí, a to bezplatně.  Doprovod dle potřeb uživatele je za úhradu.

Rozsah úkonů

  • Celková koupel včetně mytí vlasů.
  • Pomoc při základní péči o vlasy (mytí, vysoušení).
  • Praní a žehlení prádla, mandlování (včetně transportu – odvozu a dovozu prádla).
  • Pomoc při základní péči o nehty – zajišťuje odborně školený pracovník.