Poslání a smysl naší práce

Posláním Pečovatelské služby města Dobříše je podporovat samostatnost občanů našeho města a okolních obcí, prostřednictvím svých služeb tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, vedli přirozený způsob života a byly přitom zachovány jejich rodinné, přátelské a společenské vazby.

Obecné cíle

 • umožnění samostatného rozhodování o vlastním životě
 • zajištění základních lidských potřeb
 • vést aktivní život i pro ztrátu soběstačnosti
 • sociální začlenění

Zaměstnanci se řídí těmito principy

 • zachování lidských práv a důstojnosti
 • zachování mlčenlivosti
 • individuální přístup k uživateli
 • svobodná vůle v rozhodování
 • respektování soukromí
 • podpora běžného způsobu života
 • podpora soběstačnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pravidelné vzdělávání pracovního týmu
 • dodržování Etického kodexu pracovníků (viz. Etický kodex)
 • návazná spolupráce
 • nepřekračování hranic podpory služby

Komu je služba určena

Občanům se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby:

 • z důvodu pokročilého věku
 • z důvodu tělesného postižení nebo nepříznivého zdravotního stavu od 1 roku dítěte
 • rodinám s dětmi, kde se současně narodila tři a více dětí do 4 let jejich věku

Odmítnutí zájemce o službu

Zájemce o službu lze odmítnout v těchto případech:

 • neposkytujeme sociální službu, která je mimo rozsah našich služeb
 • není dostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby
 • zájemce nepatří do cílové skupiny naší organizace