Organizační struktura

Zřizovatelem organizace je město Dobříš. Vedoucím Pečovatelské služby města Dobříše je statutární zástupce – ředitel, který kompletně řídí a zastupuje organizaci. Statutárního zástupce jmenuje a odvolává Rada města. Pečovatelskou službu zajišťují pracovníci sociálních služeb. Ekonomickohospodářská sekce zahrnuje účtárnu, úklid a vedlejší činnost.