Žádost o službu

Zájemce může kontaktovat pečovatelskou službu

  • telefonicky na čísle 318522874
  • osobní návštěvou Pečovatelské služby města Dobříše, Dukelské nám. 443
  • písemnou formou na stejnou adresu, nebo na e-mail [email protected]

Pracovníci PS poskytnou zájemci základní informace o poskytovaných službách.

V případě že zájem o služby trvá, dohodne se zájemce s odpovědným pracovníkem PS na dalším setkání za účelem dalšího vyjednávání o podmínkách a způsobu poskytování péče.

Pokud zájemce souhlasí a nabízená podpora a pomoc mu vyhovuje, dohodnou se obě strany na uzavření smlouvy, na jejímž základě se služba poskytuje.

Plánování služby – další postup a průběh péče plánuje pověřený (klíčový) pracovník PS společně s uživatelem.

Není-li možné požadavkům zájemce vyhovět, je informován o dalších možnostech služeb, které by mohl ve své životní situaci využít. Se souhlasem zájemce může pracovník PS zprostředkovat kontakt s jinou institucí přímo na místě, a pomoci zájemci s prvními kroky řešení.

Služba může být zájemci odmítnuta v těchto případech:

  • sociální služba, kterou zájemce požaduje, je mimo rozsah naší nabídky
  • nemáme dostatečnou personální kapacitu k poskytnutí sociální služby
  • zájemce nepatří do cílové skupiny naší organizace

Postup při podání žádosti