Ceník služeb

Ceny za terénní a ambulantní úkony jsou platné od 1. 1. 2020. Úhrady za úkony stanovuje vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. Ceník uvádí úkony, ceny a průměrné časové dotace (zahrnují úkon a přípravu).