Den seniorů a Den otevřených dveří 2019

Ve spolupráci se Základní uměleckou školou a Kulturním domem v Dobříši pořádáme Den seniorů dne 4. 10 .2019.

10.00 hod. – Anglický park

  • procházka pod názvem „Aktivní stáří“ 
  • účast II. Mateřské školky s představením

18.00 hod. – Kulturní dům

  • večerní zábava pro seniory 
  • k  poslechu a k tanci zahraje: 
  • School Band ZUŠ Dobříš 
  • předtančení – „Sokol Dobříš“
  • malé pohoštění 

Dále zveme veřejnost na Den otevřených dveří dne 8. 10. 2019 od 10.00 do 15.00 v domě s pečovatelskou službou Dukelské nám. 443, Dobříš.