Ceník hlavních služeb, masáží, praní a žehlení prádla

Ceny za terénní, ambulantní a fakultativní úkony jsou platné od 1. 1. 2015. Existují dvě verze ceníku. Jedna verze je platná pro Dobříš a pro obce přispívající na péči svých občanů. Druhá verze je platná pro obce, které nepřispívají městu Dobříš na péči svých občanů. Úhrady za úkony stanovuje vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. Ceník uvádí úkony, ceny a průměrné časové dotace (zahrnují úkon a přípravu).