Ceník hlavních služeb, masáží, praní a žehlení prádla

Ceny za terénní, ambulantní a fakultativní úkony jsou platné od 1. 1. 2018. Úhrady za úkony stanovuje vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. Ceník uvádí úkony, ceny a průměrné časové dotace (zahrnují úkon a přípravu).