Pečovatelská služba města Dobříše

Pečovatelská služba města Dobříše je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která byla zřízena městem v roce 1993 po rozpadu Okresního ústavu sociálních služeb v Příbrami. Naše služby jsou poskytovány na základě oprávnění dle § 78 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Jejich registrace je schválena rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 21. 6. 2007.

Působíme v Dobříši a v okolních obcích. Dobříš je vzdálená přibližně 13 km od Mníšku pod Brdy a 30 km jižně od Prahy. Zajišťujeme sociální služby osobám se sníženou soběstačností a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, v jejich domácnosti a v zařízení Pečovatelské služby. Ostatní veřejnosti nabízíme masáže, vířivé koupele, pedikúru, praní, mandlování, žehlení.

Finanční a personální zajištění

Naše organizace je financována Městem Dobříš, spolufinancovaná Středočeským krajem, ze získaných dotací a z vlastní vedlejší činnosti.

Náš pracovní tým tvoří zaměstnanci s odborným vzděláním, které odpovídá požadavkům moderního trendu sociálních služeb. Jsme členy Asociace pečovatelské služby a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Zúčastňujeme se pravidelných pracovních setkávání a vzdělávacích programů.

Organizační struktura

Zřizovatelem organizace je město Dobříš. Vedoucím Pečovatelské služby města Dobříše je statutární zástupce – ředitel, který kompletně řídí a zastupuje organizaci. Statutárního zástupce jmenuje a odvolává Rada města. Pečovatelskou službu zajišťují pracovníci sociálních služeb. Ekonomickohospodářská sekce zahrnuje účtárnu, úklid a vedlejší činnost.